گالری فیلم ها

برنامه ضربان با حضور دکتر حسن زاده در شبکه سلامت سیما و موضوع آرتروز زانو

دکتر حسن زاده جراح و متخصص ارتوپدی

برنامه ضربان – شبکه سلامت سیما – بخش اول

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن زاده جراح و متخصص ارتوپدی

برنامه ضربان – شبکه سلامت سیما – بخش دوم

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن زاده جراح و متخصص ارتوپدی

برنامه ضربان – شبکه سلامت سیما – بخش سوم

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن زاده جراح و متخصص ارتوپدی

برنامه ضربان – شبکه سلامت سیما – بخش چهارم

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن زاده جراح و متخصص ارتوپدی

برنامه ضربان – شبکه سلامت سیما – بخش پنجم

 

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.