اورژانس های ارتوپدی و اقدامات اساسی اولیه

اورژانسهای ارتوپدی به عناوینی اطلاق می شود که تاخیر در تشخیص و درمان آن به عوارض جدی منتهی می شود.

انواع:

1- در رفتگی مفاصل بزرگ

2- آرتریت سپتیک

3- سندرم کمپارتمان

4- آمبولی چربی 

5- ضایعات تزریقی در دست

6- تنوواژینیت دست

7- ضایعات عصبی پیشرونده فقرات

8- عوارض عروقی اندام

9- شکستگی باز

10- شکستگی گردن فمور

نکته: شکستگی ها(fracture )بطور معمول اورزانس تلقی نمی شود مثلا شکستگی دوبل ساعد یا شکستگی استابولوم یا شکستگی های بسته بازو و یا ساق را بهتر است 24ساعت تا48 ساعت بعد عمل کنیم.

اما آرتریت سپتیک بویژه مفصل هیپ (hip) یا سندرم کمپارتمان(compartment ) جزء اورژانسهای ارتوپدی است و اقدام فوری را می طلبد.

1- در رفتگی مفاصل بزرگ (Dislocation ) که با علامت اختصاری ((Dx نشان داده میشود اگر در مفاصل بزرگ در حوادث رخ دهد بویژه در هیپ (hip) یا زانو (Knee) جزء اورژانسی ترین مشکلات ارتوپدی است در رفتگی زانو حتی رادیوگرافی لازم نیست به محض تشخیص باید جا اندازی شود.

– آرتریک سپتیک (septic Arthritise):

عفونت مفاصل بزرگ و عمقی مثل هیپ (Hip) در کودکان اورژانس ارتوپدی است که در صورت شک و تردید بالینی حتی بدون تاخیر پاراکلینیک، مثل سونوگرافی یا آزمایشگاهی، اقدام جدی می طلبد کودکی که همراه تب نمی تواند راه برود یا وزن گذاری روی مفصل بکند یا حتی نوزادی شیرنمیخورد و اندام را در یک وضعیت ثابت فیکس و بدون حرکت می ماند.

– سندرم کمپارتمان :

به مجموعه عضله و شریان و عصب و استخوان در یک غلاف فاسیائی کمپارتان گفته می شود که خونریزی یا التهاب در آن باعث افزایش فشار داخل آن محفظه فاسیایی شده و باعث آسیب به حیات عصب،عروق و نکروز عضله بدون بازگشت میشود افزایش فشار داخل کمپارتمان بالای 30تا 40 میلیمتر جیوه باعث نابودی آن عناصر می شود.

– آمبولی چربی پس از شکستگی لگن یا استخوانهای بلند بویژه ران و ساق عارضه جدی آمبولی چربی رخ میدهد. این (Fat emboli) باعث نارسایی ریه (ARDS) عوارض مغزی و

ضایعات دیگر می شود. بی حرکتی یا فیسکساسیون عضو شکستگی بهترین اقدام پیشگیرانه است.

– ضایعات تزریقی در دست:

در محیط های کار بویژه در رنگ آمیزی ها و استفاده از مواد شیمیایی تزریق با فشار یا خارج شدن ماده شیمیایی از عروق در شیمی درمانی باعث بروز این سندرم مثل سندرم کمپارتمان میشود.

– تنوواژینیت دست عفونت گول زننده داخل غلاف تاندونهای فلکسور دست باعث بروز درد در حرکات و تورم آن می شود که جزء اورژانسهای ارتوپدی است. تشخیص زودرس مهمترین رمز موفقیت درمانی است  .

– ضایعات عصبی پیشرونده در ستون فقرات جزء اصلی مشکلات ترومای (spine) محسوب میشود که اغلب در حوادث با انرژی بالا با دررفتگی یا شکستگی و پارگی لیگامان های ستون فقرات بویژه در گردن رخ میدهد.

– عوارض عروقی پارگی های شریانی مهمترین آسیب بافت نرم اندامهاست که علت اصلی آمپوتاسیون اندامها محسوب شده و تحت 6-4 ساعت آن Golden timeاطلاق میشود.

شکستگی باز از شایعترین اورژانسهای ارتوپدی است که نتایج درمان را تحت تاثیر قرار میدهد مراقبت پرستاری مناسب بویژه شستشوی فراوان و استفاده از ab و گاز استریل و خروج اجسام خارجی مهمترین اقدامات هستند.

شکستگی گردن فمور شایعترین شکستگی است که نیاز فوری به جا اندازی و تثبیت دارد در صورت عدم رسیدگی فوریAVNرخ میدهد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.