مقالات و تحقیقات بالینی

لیست مقالات و تحقیقات بالینی و مقالات علمی – پژوهشی دکتر حسن زاده :

مقالات و تحقیقات بالینی:

1- بررسی نتایج بالینی تزریق بوتولنیوم توکسین A‌ در درمان کمردرد

2- بررسی نتایج بالینی تزریق خون اتولوگوس در درمان Tennis elbow

3- رتبه بندی رضایتمندی بیماران در عمل سندرم تونل کارپ CTS

4- بررسی میزان بروز عفونت در جراحی های انتخابی بافت نرم بدون استفاده ازAb

مقالات علمی – پژوهشی :

1- ارزیابی رادیولوژیک و بیومکانیک حاصل از پیوند سلول در ترمیم نقص استخوان موش صحرائی

2- بررسی میزان مرگ کندروسیت ها در مواجهه با استاف طلایی و سودوموناس (invitro)

3- مقایسه فلکشن زانو قبل و بعد از بازسازی ACL با استفاده از تاندونهای هامسترینگ

4- طراحی ، تولید Biodegradable آنتی بیوتیک در درمان استئومیلیت

5- طراحی یک مطالعه Design of Study 

6- اثر مدت زمان راه رفتن پس از TKA در درمان استئوپنی

7- تزریق مغز استخوان در شکستگی تازه ساق و بازو (درمان غیرجراحی)

8- بررسی میزان شیوع ضایعات (لیگامانی و مینیسکال) زانو

9- واکنش سلولهای غضروفی در مواجهه با عفونت میکروبی (آرتریت سپتیک)

10- بررسی تاثیر TKA در میزان  کاهش شدت استئوپوروزیس در زنان یائسه عمل شده در بیمارستان بقیه الله(عج)

11- تزریق مغز استخوان در شکستگی های تازه ساق و بازو

12- بیودبریدمان زخمها (عفونت زخم و استئومیلیت) با استفاده از لارو مگس ( Maggot)

13- بررسی تاثیر ناشی از تزریق SC  انوکساپرین و هپارین در میزان الکترولیت و پلاکت های بیماران آرتروپلاستی هیپ و زانو

14- ارزیابی تاثیر فعالیت فیزیکی بعد از TKA بر پیشگیری از استئوپوز با اندازه گیری سطح استئوکالین

15- ارزیابی بیومکانیک و رادیولوژیک تزریق استئوبلاست در ترمیم دیفکت های استخوانی در (Animal Model)

16- آیا در ارزیابی اسکولیوز، RVA  یک Misnomer  است یا خطای هندسی است؟

17- تعویض کامل مفصل هیپ

18- بایسته های بهداشت و درمان مدارس

19- تولید و توسعه علم از نگاه قرآن

20- دشمن بیدار است، هوشیارتر باشیم

21- تعطیلات عید و غـول حـوادث جـاده ای

22- نهضت توليـد علـم «اميـدها و چالش‌هـا»

23- هشدار بـرای جوانـان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.